top of page

Biometaan OÜ

Eksklusiivselt ainus Convion C60 tehnoloogia edasimüüja Baltikumis

Kes me oleme?

2018. aasta algul Viljandimaal Koksvere külas valminud Siimani biometaanijaam on Euroopa üks kõige kaasaegsemale tehnoloogiale rajatud biometaani tootev jaam, mis toodab biometaani lehmade lägast, silost ja sõnnikust. Biometaanijaamale annavad tooraine Mangeni farmi lüpsilehmad. Aastas kasutatakse ära 81 000 tonni läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo. Biometaan OÜ on Baltimaade esimene põllumajanduslik biometaani jaam, mille toodang läheb täielikult transpordis kasutamiseks. Jaama rajamine läks maksma üle 6,3 miljoni euro, millest 2,6 miljonit saadi toetusena keskkonnainvesteeringute keskuselt ja ülejäänu rahastati erakapitali toel.

1,500,000

1,700

veist ja noorlooma

81,000

tonni läga ja sõnnikut

5,000

tonni silo

3

m  biometaani aastas

Toodame biometaanist ainulaadse tehnoloogia abil elektrit!

Convion C60 tehnoloogia

Mobiilne elektrijaam ammutab energiat Viljandimaal Koksvere külas Siimani farmi lägast toodetud biometaanist, mis on maailmas ainulaadne ja põhineb Euroopa kaasaegseimal tehnoloogial. 

Koksveres asuv Convion C60 tahke oksiidne kütuseelement on maailmas üks esimesi omataolisi ning esimesed masstoodangu eksemplarid on juba tööd alustamas. 

BIOMETAAN TANKLA
Baltikumi esimene autonoomne biometaani tankla​

Tankla, kust saab tankida 100% biometaani molekuli

thori-tanklad
bottom of page