top of page
convion.jpeg

Convion C60

Ainulaadne tehnoloogia maailmas elektri tootmiseks

Mis on Convion C60?

Convion C60 tahke oksiidne kütuseelement on mobiilne elektrijaam, mis ammutab energiat Viljandimaal Koksvere külas Siimani farmi lägast toodetud biometaanist, mis on maailmas ainulaadne ja põhineb Euroopa kaasaegseimal tehnoloogial.

Convion C60 kasutegur

Tahkeoksiidse kütuseelemendi koostootmisjaama elektriline kasutegur 60%, mis on märkimisväärselt kõrgem võrreldes tavapäraste koostootmisjaamade 30-40% kasuteguriga. Lisaks elektrienergiale toodab seade 25% soojusenergiat, saavutades kokku 85%-lise kogutõhususe. Sellest seadmest tuleva elektriga saame katta veerandi oma elektrikulust ööpäevaringselt. Koksvere biometaanijaam on võimeline toimetama autonoomselt, kasutusel on veel päikesepaneelid ning diisli pealt toimiv varugeneraator.

convion

Convion C60 omadused

Seadme elektriline kasutegur on 60%

Võrdluseks tavaliste 30-40%
kasuteguritega) ja soojusenergia muundamise kasutegur on 25%

Seadme elektriline nimivõimsus on 60 kW ja soojuslik nimivõimsus
25 kW

Konteinerlahendus

Transporditav igasse punkti, kus on vajalik kütus ja vajalik tarbimine. Saame ühe konteineriga varustada C60 ligi 5 nädalat enne kui peab konteinerit vahetama.

Seade võimaldab toota juhitud taastuvat kodumaist elektri- ja
soojusenergiat

Madal müratase

Puuduvad olulised liikuvad osad

Käidukulud on madalad

Töötab lisakuludeta, kui soojusenergiat ei kasutata

Kasutatav päästeteenistuses ja riigikaitses

Kütuseks on Siimani biogaasijaamas toodetud kodumaine taastuv
kütus – biometaan

Kütuse paindlikkus

Võib kasutada ka maagaasi, propaani, butaani,
biogaasi

Seadme ehituses ei kasutata väärismetalle, ei ole väärismetallide
nappusest või hinnast tulenevat riski ega turutõrget;

Eeldatav eluiga kuni 10 a

bottom of page